top of page

EXCEL VBA EĞİTİMİ

Eğitim Hedefi: Excel VBA eğitimi ile temel programlama mantığını kavrayabilmeyi, kayıt ve kod makroları ile Excel'i çok daha hızlı ve pratikleştirebilmeyi, form nesneleri ve araçlarını kullanarak kişiye özel tasarımlar oluştarabilmeyi vb. amaçları kapsar.

Seviye: Temel / İleri

Önkoşul: İleri Excel Bilgisi

Eğitim Süresi: 20 Saat

Eğitim içeriği:

 • Makrolara Giriş

  • VBA Nedir?

  • Makro Nedir?

  • Geliştirici (Developer) Menüsünün aktif edilmesi

  • Makro Güvenlik Seçenekleri

 • Makro Tipler

  • Kayıt Makroları

  • VBA Kod Makroları

 • VBA Arayüzüne Bakış

  • VBA Sekmelerini Tanıma

  • Kod Penceresi

  • Properties (Özellikler) Penceresi

  • Project Explorer Penceresi

  • Module, UserForm ve Class Tanımlama

 • Seçim İşlemleri

  • Hücre Seçmek

  • Satır Seçmek

  • Sütun Seçmek

  • Sayfa Seçmek

  • Seçili Satırlarla ilgili işlemler yapmak

  • Seçili Sütunlarla ilgili işlemler yapmak

  • Seçili Hücrelerle ilgili işlemler yapmak

  • Aktif Hücrelerle ilgili işlemler yapmak

  • Aktif Sayfalarla ilgili işlemler yapmak

  • Offset ile seçimler yapmak

 • Hücre Biçimlendirmeleri

  • Yazı rengini belirlemek

  • Zemin rengini belirlemek

  • Yazı boyutunu belirlemek

  • Yazı tipini belirlemek

  • Dikey Hizalama yapmak

  • Yatay Hizalama yapmak

  • Metin Kaydırmak

  • Hücreleri Birleştirmek

 • Hücre İle İlgili İşlemler

  • Hücreye Range ile değer atamak

  • Hücreye Cells değer atamak

  • Seçili hücreye değer atamak

  • Hücreye rasgele değer atamak

  • Seçili satır sayısını bulmak

  • Seçili sütun sayısını bulmak

  • Seçili hücre sayısını bulmak

 • Değişken Tanımlamaları

  • Veri Tiplerini tanımak

  • Değişken tanımlamak

  • Sabit tanımlamak

  • Dizi değişkeni tanımlamak

 • Operatörleri Tanımak

  • Aritmetiksel Operatörler

  • Karşılaştırma Operatörleri

  • Mantıksal Operatörler

 • MsgBox ve InputBox Kullanımı

  • MsgBox komutu ile mesaj görüntüleme

  • InputBox komutu ile bilgi girişi sağlama

 • Metinsel Fonksiyonlar

  • Left Komutu

  • Right Komutu

  • Mid Komutu

  • LCase / UCase Komutu

  • InStr Komutu

  • Trim / LTrim / RTrim Komutları

  • Replace Komutu

  • Len Komutu

 • Tarihsel Fonksiyonlar

  • Date Fonksiyonu

  • Time Fonksiyonu

  • Now Fonksiyonu

  • Day Fonksiyonu

  • Month Fonksiyonu

  • Year Fonksiyonu

  • Hour Fonksiyonu

  • Minute Fonksiyonu

  • Second Fonksiyonu

  • DateSerial Fonksiyonu

  • TimeSerial Fonksiyonu

 • Excel Fonksiyonlarının VBA’de Kullanımı

  • Worksheet Function ile Count Fonksiyonu

  • Worksheet Function ile CountA Fonksiyonu

  • Worksheet Function ile Sum Fonksiyonu

  • Worksheet Function ile Average Fonksiyonu

  • Worksheet Function ile Min Fonksiyonu

  • Worksheet Function ile Max Fonksiyonu

  • Worksheet Function ile CountIf Fonksiyonu

  • Worksheet Function ile SumIf Fonksiyonu

  • Worksheet Function ile AverageIf Fonksiyonu

  • Worksheet Function ile VLookUp Fonksiyonu

  • Worksheet Function ile HLookUp Fonksiyonu

 • Prosedüre Tanımlamaları

  • Sub Tipi Prosedürler

  • Function Tipi Prosedürler

 • Karar Yapıları

  • If (Eğer) Yapısı

  • Select Case Yapısı

 • Döngü Yapıları

  • For – Next Döngüsü

  • For Each – Next Döngüsü

  • Do While – Loop Döngüsü

  • Do Until – Loop Döngüsü

  • Goto Döngüsü

 • Form İşlemleri

  • UserForm Oluşturmak

  • Form Özelliklerini Tanımak

  • Form Olaylarını Tanımak

  • Form Kontrollerini Eklemek

 • Form Nesneleri ile Çalışmak

  • Form Nesnelerini Tanımak

  • Label Nesnesi

  • TextBox Nesnesi

  • ComboBox Nesnesi

  • ListBox Nesnesi

  • CheckBox Nesnesi

  • OptionButton Nesnesi

  • ToogleButton Nesnesi

  • Frame Nesnesi

  • CommandButton Nesnesi

  • MultiPage Nesnesi

  • SpinButton Nesnesi

  • Image Nesnesi

 • Örnek VBA Uygulama ve Projeler

  • Koşullu Biçimlendirme Uygulaması

  • Sıralama İşlemleri

  • Otomatik ve Gelişmiş Filtreleme İşlemleri

  • Grafikler Oluşturmak

  • Özet Tablo Oluşturmak

  • Text içine sadece sayı girişi yapabilmek

  • Text içine sayı girişini engellemek

  • Türkçe karakterleri İngilizce karakterlere çevirmek

  • Kayıt Ekleme/Silme/Bulma/Güncelleme İşlemleri

  • PDF olarak aktarmak

  • Mail ile ek olarak göndermek

  • Ürün Kayıt Formu

bottom of page