top of page

ACCESS EĞİTİMİ

Eğitim Hedefi: Microsoft Access Eğitimi, tablolar oluşturabilme ve ilişkisel veri modeli kurabilme, basit ve karmaşık sorgular ile veri çekebilme, kullanıcı dostu arayüzler geliştirerek form hazırlayabilme ve raporlar sunabilme vb. amaçları kapsar.

Seviye: Temel / Orta

Önkoşul: Temel Excel Bilgisi yeterli

Eğitim Süresi: 10 Saat

Eğitim içeriği:

 • Microsoft Access programına genel bakış

  • Veritabanı mantığını kavrama​

  • Access Arayüzü tanıma

  • Veritabanı oluşturma

 • Tablo Oluşturmak

  • Boş tablo oluşturma​

  • Tasarım modunda tablo oluşturma

  • Alanları oluşturma

  • Alanları silme

  • Veri tiplerini oluşturma

  • Birincil Anahtar Oluşturma

  • Alan boyutu tanımlama

  • Biçim özelliklerini kullanma

  • Resim yazısı özelliğini kullanma

  • Varsayılan değer oluşturma

  • Geçerlilik Kuralı tanımlama

  • Geçerlilik Metni tanımlama

  • Gerekli özelliği tanımlama

  • Sıfır uzunluk izni tanımlama

 • Sorgu Oluşturmak

  • Sorgu sihirbazı kullanma​

  • Sorgu tasarımını kullanma

  • Sorgu oluşturmada tabloları ekleme ve silme

  • Sorgu özelliklerini tanıma

  • Listeleme (Select) sorgusu oluşturma

  • Çalıştır özelliğini kullanma

  • Sıralı şekilde listelemeler yapma

  • Sorgularda filtreleme özelliğini kullanma

  • En büyük ve en küçük değerleri bulma

  • Sorgularda gruplama (Group by) özelliğini kullanma

  • Sorgularda formül kullanma

  • Benzersiz kayıtları listeleme

  • Sorgularda matematiksel işlem yapabilme

  • Sorgularda tabloları bağlama

  • Sorgularda listeleme ile yeni tablo oluşturma

  • Ekle (insert into) sorgusu ile tabloya veri ekleme

  • Güncelleştir (update) sorgusu ile tablodaki verileri güncelleme

  • Sil (Delete) sorgusu ile tablodan verileri silme

 • İlişkisel Tablolar Oluşturmak

  • Birden fazla tablo ile işlem yapma​

  • Tablolar arası ilişkiler kurma

  • Bire-bir ilişki kurma

  • Bire-çok ilişki kurma

  • İlişkileri kesme

 • Form Oluşturmak

  • Form özelliği ile form oluşturma

  • Form tasarımı ile form oluşturma

  • Boş form oluşturma

  • Form sihirbazı ile form oluşturma

  • Gezinti menüsü ile form oluşturma

  • Diğer formlar ile form oluşturma

  • Form tasarımlarını değiştirme

  • Form üstbilgisi ve altbilgisi ekleme - kaldırma

  • Formlarda sayfa üstbilgisi ve altbilgisi ekleme - kaldırma

  • Form özellikler penceresini kullanma

  • Formlarda tablolar arası ilişkilendirmeleri kullanma

  • Formlarda tasarım araçlarını kullanma

  • Formlarda deyim oluşturma

  • Alt formlar oluşturma

 • Rapor Oluşturmak

  • Rapor özelliği ile rapor oluşturma​

  • Rapor tasarımı ile rapor oluşturma

  • Boş rapor oluşturma

  • Rapor sihirbazı ile rapor oluşturma

  • Rapor tasarımlarını değiştirme

  • Rapor üstbilgisi ve altbilgisi ekleme - kaldırma

  • Rapor sayfa üstbilgisi ve altbilgisi ekleme - kaldırma

  • Rapor özellikler penceresini kullanma

  • Rapor tablolar arası ilişkilendirmeleri kullanma

  • Rapor tasarım araçlarını kullanma

  • Rapor yazdırma seçeneklerini kullanma

 • Örnek veritabanı uygulamaları (*)

  • Basit ürün takip otomasyonu geliştirme

  • Depo stok takip otomasyonu geliştirme

* Bu modül isteğe bağlıdır. Eğitim süresini ek 5 saat gerekir.

bottom of page