top of page

SQL EĞİTİMİ

Eğitim Hedefi: SQL Server Eğitimi ile veritabanı yapısı içinde normalizasyon kurallarına uygun tablolar oluşturabilme, veritabanı üzerinde veri analizi ve sorgulama yöntemlerini kullanabilme, TSQL yapısı ile fonksiyonel sorgular yazabilme vb. amaçları kapsar.

Seviye: Temel / İleri

Önkoşul: Temel / İleri Excel Bilgisi yeterli

Eğitim Süresi: 15 Saat

Eğitim içeriği:

 • Veritabanına Giriş

  • Veri Nedir?

  • Veritabanı Nedir?

  • Veritabanı Yöneticisi Kimdir?

 • SQL Server Management Studio

  • Microsoft SQL Server Management Tanıtımı

  • MS-SQL Server Management Sürümleri

  • MS-SQL Server Arayüzü

 • Normalizasyon İşlemleri

  • Normalizasyon Nedir?

  • 1NF

  • 2NF

  • 3NF

 • Transact SQL Sorgulamaları

  • SQL Dili

  • T-SQL Dili

  • T-SQL Sorgulamaları

  • Data Definition Language (DDL)

  • Data Manipulation Language (DML)

  • Data Control Language (DCL)

 • Veritabanı ve Tablo Oluşturma

  • Veritabanı Oluşturmak

  • Tablo Oluşturmak

  • Alanlar Oluşturmak

 • SQL Veri Tipleri

  • Tam Sayı Tipleri

  • Ondalıklı Sayı Tipleri

  • Tarih ve Saat Tipleri

  • Metinsel Tipler

 • Constraint Kullanımı

  • Primary Key Constraint

  • Foreign Key Constraint

  • Unique Constraint

 • Select Deyimi ile Veri Sorgulama

  • Select Deyiminin Kullanımı

  • Select Deyiminin Yapı taşları

  • Temel bir Select ifadesinin yazımı

  • Takma Ad tanımlama

 • Sıralama ve Filtrelemeler Yapma

  • Order by ile sıralama

  • Distinct ile tekil veriler çekme

  • Top Komutu ile filtreleme

 • Where Komutu ile Filtreleme

  • Where Komutunda Operatörlerin Kullanımı

  • Karşılaştırma Operatörleri

  • Mantıksal Operatörler

  • In ve Not In Operatörü

  • Like Operatörü

 • Gruplama ve Toplama Fonksiyonları ile Filtreleme İşlemleri

  • Group By kullanımı

  • Aggregate Functions (Toplam Fonksiyonları) Kullanımı

  • Group By ve Count Kullanımı

  • Group By ve Sum / Average Kullanımı

  • Group By ve Min / Max Kullanımı

  • Group By ve Having Kullanımı

 • Mantıksal Fonksiyonların Kullanımı

  • IF (Eğer) yapısının kullanımı

  • Case When yapısının kullanımı

 • Birden fazla Tablo üzerinde sorgular oluşturma

  • Join Kavramı ve Join Çeşitleri

  • Inner Join

  • Left Outer Join

  • Right Outer Join

  • Full Outer Join

  • Self Join

  • Cross Join

 • Alt Sorgular ile Çalışma

  • Sub Query Kullanımı

  • Correlated Sub Query Kullanımı

 • Insert, Update, Delete Deyimlerinin Kullanımı

  • Insert Komutu

  • Update Komutu

  • Delete Komutu

 • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar Yazma

  • Scaler Valued Functions

  • Table Valued Functions

 • Saklı Prosedürler Yazma (Stored Procedure)

  • Stored Procedure Oluşturmak

  • Stored Procedure Çağırmak

bottom of page